Feit en fictie

De ckv-dimensie feit en fictie kijkt naar het gebruik van waarneming en verbeelding in de kunst


Fictie vermengd met een zekere dosis feiten geeft waarheid, zegt men wel eens. Welke betekenis hebben begrippen zoals feit en fictie, en in het verlengde daarvan waarheid en verzinsel, eigenlijk in de kunst? In deze dimensie ontleden we de waarde van feit en fictie, en onderzoeken we de kracht van waarneming en verbeelding.

...

KUNST UIT HET VUISTJE: DE METHODE EN DE CKV DOMEINEN

In onze complete, driedelige dimensie-modules kunnen leerlingen volop verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. De nadruk ligt per module iets anders, maar deze vaardigheden staan in elke les centraal:

  • Blikopener-module (verkennen en verwonderen)
  • Do-it-yourself-module (verdiepen en verbinden)
  • Les-module (verkenning, verbreding en verdieping)

Kunst uit het vuistje… In de klas

Wil je meteen aan de slag? Dat kan! Als je een inkijkexemplaar aanvraagt helpen we je dezelfde schooldag nog op weg.